41-52-E/01 Zahradnické práce

Údržba veřejné zeleně

Tříletý učební obor je vhodný převážně pro chlapce. Výuka probíhá na pozemcích v areálu školy a na smluvních pracovištích. Žáci získají odborné znalosti a dovednosti: sekání trávníků, zhotovování cest a zpevněných povrchů, práce se zahradnickou mechanizací, péče o květiny a dřeviny. Absolventi mají možnost širokého uplatnění v oblasti péče o životní prostředí.

Projekt podporují: