79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 93,3% (78,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 94,4% (77,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,0% (93,7) 95,9% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (92,6) 86,7% (83,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,2% (96,9) 95,3% (89,8) 39,8% (96,6%) 37,4% (3,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 53,3% (65,7) 37,4% (96,9%) 100% (0%)
2019 85,9% (78) 68,1% (71,0) 46,4% (96,7%) 100% (0%)
2018 78,6% (78) 71,2% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 28% (72) 47,6% (70,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,9% (82) 82,2% (77,4) 25,2% (93,5%) 19,3% (6,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: