23-55-H/02 Karosář
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: