23-56-H/01 Obráběč kovů
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: