68-42-L/51 Bezpečnostní služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,9% (61,1) 44,1% (20,1) 85,6% (93,8%) 100% (0%)
2019 48,2% (62,1) 41,8% (17,8) 82,4% (86,7%) 100% (0%)
2018 17,5% (43,2) 26,4% (13,0) 24,5% (37,5%) 59,4% (18,8%)
2017 88,1% (74,7) 81,3% (45,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 35,5% (49,5) 24,9% (15,5) 74,2% (70%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,1% (40) 26,9% (0) 77,6% (75%) 100% (0%)
2019 20% (16) 35,3% (6,4) 37,6% (20%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 36,8% (20) 31,6% (10,3) 38,6% (9,1%) 78,1% (9,1%)
2016 62,7% (28) 62,0% (18,2) 63,4% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,2% (49) 15,7% (0) 60,8% (60%) 100% (0%)
2019 41,9% (46) 31,2% (18,2) 74,8% (65%) 100% (0%)
2018 46,8% (49) 47,7% (21,4) 48,9% (52,9%) 58,6% (17,6%)
2017 36,6% (46) 20,2% (25,1) 53,5% (54,5%) 87,2% (4,5%)
2016 13,4% (42) 20,5% (19,0) 35,4% (44,4%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: