68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: