79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 79,5% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 61,8% (95,3) 57,8% (64,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 68,2% (88,4) 73,4% (69,8) 15,0% (91,3%) 12,4% (8,7%)
2017 71,6% (91,1) 82,3% (82,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,4% (90,5) 56,3% (78,8) 42,1% (97,4%) 40,2% (2,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,9% (68) 16,6% (0) 40,9% (95,8%) 3,6% (4,2%)
2019 60,1% (68) 72,9% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,8% (68) 4,9% (0) 27,7% (86,5%) 100% (0%)
2017 85,4% (73) 86,8% (71,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 43,3% (64) 51,7% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,9% (80) 19,3% (0) 37,8% (96,9%) 12,6% (1,5%)
2019 91,7% (80) 88,0% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 67,9% (76) 72,3% (70,4) 48,7% (96,7%) 35,1% (3,3%)
2017 88,7% (82) 80% (77,3) 61,1% (98,4%) 100% (0%)
2016 72,2% (79) 70,4% (74,9) 51,5% (96,9%) 52,2% (1,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: