79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 57,6% (78,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 55,6% (77,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,9% (90,5) 40,8% (74,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 39,0% (82,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 40,2% (93,7) 34,6% (82,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,8% (64) 17,1% (56,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 43,7% (70) 4,2% (0) 6,8% (84,6%) 100% (0%)
2017 12,1% (59) 16,7% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 21,7% (68) 23,2% (66,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,8% (83) 72,0% (81,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,3% (82) 73,8% (81,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 50,8% (82) 51,2% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 26% (78) 33,6% (75,8) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: