75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,0% (61,1) 25,6% (21,4) 36,6% (85,4%) 100% (0%)
2019 20% (60,5) 24,4% (20,5) 57,0% (85,4%) 76,3% (2,4%)
2018 35,3% (59,0) 40,5% (28,2) 71,2% (84,6%) 81,0% (1,9%)
2017 42% (61,1) 48,7% (38,7) 74,7% (88,6%) 78% (4,5%)
2016 66,2% (69,5) 41,9% (36,0) 75,7% (87,9%) 73,6% (3,0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 26,8% (25) 41,5% (13,5) 39,0% (25%) 100% (0%)
2018 56,9% (28) 52,9% (17,6) 72,5% (42,9%) 100% (0%)
2017 58,7% (35) 58,7% (25,7) 80,4% (50%) 100% (0%)
2016 87,5% (50) 85,4% (37,8) 89,6% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 14,0% (0) 49,4% (73,3%) 100% (0%)
2019 36,9% (54) 25,5% (29,1) 49,0% (74,1%) 81,5% (1,7%)
2018 55,4% (56) 59,2% (35,0) 67,5% (79,7%) 80,9% (1,7%)
2017 77,9% (62) 64,9% (46,9) 70,1% (82,1%) 84,4% (3,6%)
2016 88% (68) 80% (53,5) 84,7% (93,3%) 77,3% (2,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: