79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,0% (96,9) 79,1% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 92,4% (76,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,8% (94,2) 95,1% (78,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 77,5% (91,6) 85,2% (83,0) 36,9% (96,4%) 34,3% (3,6%)
2016 95,7% (95,8) 98,4% (91,5) 35,4% (95,8%) 32,3% (4,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,4% (86) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 96,3% (80) 91,5% (71,6) 43,1% (97,0%) 100% (0%)
2018 94,7% (76) 89,3% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 83,9% (72) 85,4% (71,0) 50,2% (94,3%) 21,0% (2,9%)
2016 80,1% (76) 85,1% (74,4) 58,2% (97,1%) 27,9% (2,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (84) 19,3% (0) 49,3% (98,5%) 100% (0%)
2019 91,7% (80) 91,7% (78,4) 56,2% (98,3%) 40,9% (1,7%)
2018 99,3% (86) 98,5% (82,8) 60,1% (98,4%) 100% (0%)
2017 88,7% (82) 91,3% (80,4) 49,5% (96,9%) 38,2% (3,1%)
2016 72,2% (79) 89,6% (79,2) 47,4% (96,7%) 37,4% (3,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: