79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 86,8% (85,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 95,1% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 84,1% (95,3) 79,6% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 99,6% (97,9) 94,8% (92,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,0% (98,4) 100% (97,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 93,8% (90) 95,3% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 98,4% (87) 94,2% (86,9) 26,3% (97,9%) 12,6% (2,1%)
2017 97,5% (92) 97,0% (87,7) 33,3% (98,1%) 100% (0%)
2016 98,5% (96) 95,1% (90,0) 30,5% (97,5%) 14,3% (2,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,2% (88) 92,1% (86,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,6% (92) 99,6% (91,5) 43,3% (98,3%) 36,5% (1,7%)
2017 92,9% (90) 90,9% (87,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 97,6% (90) 93,2% (86,7) 39,2% (98,3%) 36,4% (1,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: