63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,7% (87,4) 78,0% (51,1) 62,6% (99,0%) 100% (0%)
2019 89,5% (92,6) 86,8% (56,3) 81,6% (96,5%) 69,3% (3,5%)
2018 83,9% (81,1) 80,5% (53,2) 52,5% (88,2%) 40,7% (10,8%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 67,5% (91,3%) 63,3% (6,7%)
2016 90,2% (89,0) 85,4% (71,0) 64,2% (92,1%) 54,5% (7,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,8% (32) 12,9% (0) 12,9% (33,3%) 100% (0%)
2019 86,8% (60) 81,6% (42,1) 50% (55,6%) 10,5% (22,2%)
2018 66,7% (40) 66,7% (35,0) 63,6% (61,9%) 30,3% (19,0%)
2017 43,1% (36) 31,0% (23,0) 48,3% (52,9%) 41,4% (11,8%)
2016 93,7% (58) 79,4% (46,4) 77,8% (78,9%) 39,7% (10,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (58) 16% (0) 76,8% (90,7%) 100% (0%)
2019 78,6% (64) 76,2% (50,1) 82,5% (92,6%) 57,1% (4,9%)
2018 81,4% (64) 72,9% (45,8) 61,9% (83,7%) 36,4% (12,2%)
2017 61,8% (62) 59,3% (51,7) 78,0% (90,1%) 64,2% (7,4%)
2016 93,5% (70) 92,7% (60,6) 68,3% (91,2%) 55,3% (8,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: