72-41-M/01 Informační služby
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,1% (89,5) 95,1% (56,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (94,7) 100% (62,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,1% (83,2) 92,8% (52,8) 77,1% (87,0%) 73,2% (4,3%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 87,3% (93,8%) 71,3% (6,3%)
2016 92,6% (84,2) 91,2% (62,5) 72,3% (86,7%) 51,4% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (68) 14,0% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,5% (70) 97,5% (63,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,4% (77) 99,4% (66,2) 90,4% (96%) 73,9% (4%)
2017 99,4% (78) 100% (73,1) 90,3% (93,9%) 74,0% (6,1%)
2016 98% (76) 100% (72,3) 82% (90%) 53,3% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: