26-41-M/01 Elektrotechnika

elektrotechnika - elektronické systémy, automatizace a sdělovací technika

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Studenti tohoto oboru získají znalosti a dovednosti v oblastech:

 

 • elektronika, číslicová technika - základy elektronických a číslicových obvodů, návrh těchto obvodů a jejich praktická realizace
 • návrh desek plošných spojů - práce s programy pro návrh desek plošných spojů, generování dat pro následnou výrobu  
 • programování jednočipů - žáci se naučí programovat jednočipové mikropočítače, připojovat snímače veličin a následně hodnoty zobrazovat,       popř. ovládat další obvody
 • počítačové sítě - navrhují a dokáží posoudit možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace
 • zabezpečovací technika - žáci získají přehled o základních systémech a prvcích zabezpečovací techniky a elektrické požární signalizace;
 • automatizace - prvky automatických soustav, jejich nastavení a využití v průmyslu, automatizace domovních rozvodů

 

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi příslušného zaměření se mohou uplatnit jako technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích při

 • projekčních, konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru;
 • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů;
 • využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov;
 • programování počítačů, mikropočítačů a elektronických přístrojů a zařízení;
 • výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení;
 • školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky;
 • řízení provozu v podnicích.

 

https://web.pslib.cz/obory/elektrotechnika/technicke-vybaveni

https://web.pslib.cz/obory/elektrotechnika/odborne-ucebny

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 75,1% (59,3) 38,5% (98,5%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 84,0% (63,7) 50,8% (91,0%) 45,9% (9,0%)
2018 68,5% (83,2) 62,1% (56,2) 71,2% (93,1%) 69,9% (5,6%)
2017 79,1% (86,3) 72,6% (68,9) 89,8% (98,2%) 85,6% (1,8%)
2016 77,8% (88,4) 74,5% (72,5) 76,4% (93,9%) 74,5% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 85,4% (52,6) 80,3% (95,4%) 100% (0%)
2019 87,2% (64) 84,6% (53,0) 79,9% (92,6%) 53,7% (1,9%)
2018 81,4% (56) 88,8% (55,3) 90,1% (94,5%) 67,7% (1,8%)
2017 82,6% (56) 80,2% (51,3) 83,1% (86,3%) 73,8% (1,4%)
2016 91,3% (62) 88,0% (57,9) 89,1% (88,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (64,2) 100% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 98,2% (58,1) 95,1% (97,0%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 82,1% (47,8) 75,9% (89,3%) 57,1% (6,6%)
2018 76,2% (62) 74,9% (43,7) 90,7% (92,4%) 80,2% (3,8%)
2017 83,0% (64) 83,0% (54,7) 96,0% (93,8%) 89,3% (1,5%)
2016 77,6% (64) 17,0% (0) 89,2% (93,3%) 87,0% (2,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: