26-41-M/01 Elektrotechnika

elektrotechnika - průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy

MOŽNOSTI A BENEFITY  

Škola je partnerskou školou Skupiny ČEZ a je podporována firmou ČEPS

 •  možnost získání jednorázového prospěchového stipendia pro nejlepší žáky ve třídě ve 2. - 4. ročníku, aktivity a prospěch zejména za 1. pololetí - ČEZ Distribuce;
 •  možnost získání jednorázového prospěchového stipendia pro všechny žáky, kteří splní základní prospěchová kritéria, vypsáno pro 1. - 3. ročník, aktivity a prospěch zejména za 2. pololetí - ČEPS;
 • pro vybrané žáky účast na prezentačních akcích a soutěžích v rámci Skupiny ČEZ (distribuční a energetická maturita);
 •  díky finanční podpoře Skupiny ČEZ a firmou ČEPS práce a činnost na nejmodernějším technickém zařízení v laboratořích školy;
 • v závěru studia možnost získat Vyhlášku 50/78 Sb., paragraf 5.  

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Žáci tohoto zaměření získají znalosti a dovednosti v oblastech:

 • programování PLC - žáci se naučí programovat PLC v jazycích LD, FBD, ST - k výuce jsou používána vývojová prostředí TIA portal firmy Siemens a Mosaic firmy Teco, praktická výuka probíhá na PLC systémech těchto firem;
 • projektování rozváděčů, průmyslových a domovních rozvodů - práce s programy EPLAN,  ElProCAD, sSpider3;  
 • elektrické pohony  - žáci zde využijí vědomosti z ostatních odborných předmětů k celkovému návrhu elektrického pohonu;
 • výkonová elektronika - žáci se seznámí s principy základních typů průmyslových elektronických měničů, jejich instalací, naučí se je nastavovat a ovládat;
 • osvětlení  - žáci projektují osvětlovací soustavy a navrhují světelné zdroje (BuldingDesign);
 • zabezpečovací technika - žáci získají přehled o základních systémech a prvcích zabezpečovací techniky a elektrická požární signalizace;
 • elektroenergetika - ochrana před úrazem elektrickým proudem, domovní a průmyslové rozvody, rozvodny a transformovny, výroba elektrické energie (klasické a obnovitelné zdroje);
 • elektrické stroje a přístroje  - žáci získají znalosti o přístrojích používaných v průmyslu a v domácnosti a o používaných elektrických strojích všech výkonů a jejich využití;
 • tepelná technika - základní výpočty tepelných ztrát budov, práce s termokamerou, návrh systémů pro vytápění;
 • automatizace - prvky automatických soustav, jejich nastavení a využití v průmyslu, automatizace domovních rozvodů (chytrá domácnost, systémy DALI).

 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách (ČVUT Praha, ZU Plzeň, TU Liberec, ...)

Absolventi oboru elektrotechnika, zaměření průmyslová elektrotechnika, výkonová elektronika a řídící systémy se mohou uplatnit především v oblastech:

 • projektování domovních a průmyslových elektrických rozvodů;
 • projektování a návrh osvětlení;
 • seřizování a nastavení výrobních linek;
 • možnost práce na zabezpečovacích systémech;
 • programování řídících jednotek PLC pro automatizaci průmyslových a domovních rozvodů;
 • instalace a uvádění do provozu průmyslových elektronických měničů;
 • pestré pracovní uplatnění v elektrotechnických a energetických společnostech;
 • po získání požadované praxe možnost podnikání v elektrotechnickém oboru;
 • práce v nadnárodních společnostech - EATON, SIEMENS, ABB, ...

Michal Svárovský- Král energetické maturity 2018 (40 žáků ze 12 středních škol ČR)

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 75,1% (59,3) 38,5% (98,5%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 84,0% (63,7) 50,8% (91,0%) 45,9% (9,0%)
2018 68,5% (83,2) 62,1% (56,2) 71,2% (93,1%) 69,9% (5,6%)
2017 79,1% (86,3) 72,6% (68,9) 89,8% (98,2%) 85,6% (1,8%)
2016 77,8% (88,4) 74,5% (72,5) 76,4% (93,9%) 74,5% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 85,4% (52,6) 80,3% (95,4%) 100% (0%)
2019 87,2% (64) 84,6% (53,0) 79,9% (92,6%) 53,7% (1,9%)
2018 81,4% (56) 88,8% (55,3) 90,1% (94,5%) 67,7% (1,8%)
2017 82,6% (56) 80,2% (51,3) 83,1% (86,3%) 73,8% (1,4%)
2016 91,3% (62) 88,0% (57,9) 89,1% (88,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (64,2) 100% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 98,2% (58,1) 95,1% (97,0%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 82,1% (47,8) 75,9% (89,3%) 57,1% (6,6%)
2018 76,2% (62) 74,9% (43,7) 90,7% (92,4%) 80,2% (3,8%)
2017 83,0% (64) 83,0% (54,7) 96,0% (93,8%) 89,3% (1,5%)
2016 77,6% (64) 17,0% (0) 89,2% (93,3%) 87,0% (2,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: