26-41-M/01 Elektrotechnika

elektrotechnika - robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Studenti tohoto zaměření získají znalosti a dovednosti v oblastech:

 • Automatizační technika - základní pojmy automatického řízení, principy automatizačních prostředků, řešení dynamického chování členů a obvodů automatické regulace za účelem jejich návrhu, řízení a diagnostiky.
 • Robotika - rozvíjení znalostí z oblasti mechaniky, elektrotechniky, řídicí a měřicí techniky a dalších disciplín za účelem konstrukce, programování, údržby a oprav průmyslového robotu a jeho periferních zařízení.
 • Průmyslové sítě - teoretické i praktické základy potřebné pro návrh, instalaci a správu průmyslových sítí.
 • Stavba a provoz strojů - znalosti o základních konstrukčních prvcích, jejich funkčnostech, dimenzování a uspořádání v rámci funkčních celků strojů.
 • CAD systémy - práce s 3D a 2D počítačovými programy určenými pro tvorbu technické výkresové dokumentace. 
 • Strojírenská technologie - poznatky o vlastnostech, použití a volbě konstrukčních materiálů, jejich metalografii a tepelném zpracování. 
 • Číslicová technika - princip a návrh jednoduchých číslicových obvodů a následné spojení do větších celků s důrazem na praktické využití.
 • Mikroprocesorová technika - znalosti o základních vlastnostech jednočipových mikropočítačů, činnosti jejich vnitřních obvodů, možnostech připojení periferních obvodů a zásadách jejich použití s důrazem na praktické řešení konkrétních úloh.
 • Elektronika - využití elektronických součástek v různých elektrotechnických zařízeních průmyslové, spotřební, lékařské a další elektroniky.
 • Elektrotechnická měření - funkce a použití měřících přístrojů a měřicích metod při měření elektrotechnických veličin.
 • Silnoproudá zařízení - základní principy elektrických přístrojů v oblasti domovních a  průmyslových rozvodů. 
 • Praxe - znalosti a dovednosti v oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů, návrhu a výroby plošných spojů, elektroinstalace, konstrukce a aplikací výpočetní techniky, manuálních dovedností a základů práce na strojích CNC.
 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi oboru elektrotechnika, zaměření robotika, internet věcí a průmyslové řídící systémy se mohou uplatnit především v oblastech:

 

 • Projektování a konstrukce prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.).
 • Návrhu robotů a manipulátorů a k jejich nasazení ve výrobních systémech s využitím znalostí problematiky teorie řízení a řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, softwarového inženýrství, průmyslových sítí v řídicích systémech, elektroniky a pohonů.
 • Zabezpečení provozu, seřízení, programování, diagnostiky, údržby a oprav strojů a přístrojů.
 • Řízení a obsluhy automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a měřících systémů.
 • Absolventi se tedy mohou stát konstruktéry, projektanty, provozními, revizními, zkušebními a školícími techniky, programátory a specialisty pro různé oblasti aplikací automatických systémů.

Obor ROBOTIKA naučí absolventy základní principy programování řídicích systémů PLC za podpory výukových panelů a reálné výrobní linky. Absolventi dále získají dovednost naprogramovat desktopovou PC aplikaci dle požadavků průmyslu. Dále seznámí absolventy s konstrukcí různých typů robotů, s požadavky kladenými na roboty a naučí se programovat roboty různých výrobců jejichž portfolio se snažíme rozšiřovat.

 Absolventi se naučí základy logického myšlení potřebné pro sestavení logických  obvodů teoreticky a prakticky na hodinách cvičení. V učebnách měření se při praktických cvičeních naučí pracovat s měřicími přístroji, práci s elektrickými součástkami a jejich zapojení. Získají také schopnost analyzovat výrobní systém / linku / jednoúčelový stroj, získají schopnost pochopit vazby a možnosti modifikace systému.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 75,1% (59,3) 38,5% (98,5%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 84,0% (63,7) 50,8% (91,0%) 45,9% (9,0%)
2018 68,5% (83,2) 62,1% (56,2) 71,2% (93,1%) 69,9% (5,6%)
2017 79,1% (86,3) 72,6% (68,9) 89,8% (98,2%) 85,6% (1,8%)
2016 77,8% (88,4) 74,5% (72,5) 76,4% (93,9%) 74,5% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 85,4% (52,6) 80,3% (95,4%) 100% (0%)
2019 87,2% (64) 84,6% (53,0) 79,9% (92,6%) 53,7% (1,9%)
2018 81,4% (56) 88,8% (55,3) 90,1% (94,5%) 67,7% (1,8%)
2017 82,6% (56) 80,2% (51,3) 83,1% (86,3%) 73,8% (1,4%)
2016 91,3% (62) 88,0% (57,9) 89,1% (88,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (64,2) 100% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 98,2% (58,1) 95,1% (97,0%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 82,1% (47,8) 75,9% (89,3%) 57,1% (6,6%)
2018 76,2% (62) 74,9% (43,7) 90,7% (92,4%) 80,2% (3,8%)
2017 83,0% (64) 83,0% (54,7) 96,0% (93,8%) 89,3% (1,5%)
2016 77,6% (64) 17,0% (0) 89,2% (93,3%) 87,0% (2,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: