63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,1% (91,1) 94,3% (59,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (88,4) 66,7% (49,0) 69,3% (94,4%) 53,5% (5,6%)
2018 89,0% (82,1) 83,9% (54,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 63,3% (79,5) 62,5% (59,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 99,2% (92,6) 98,4% (79,0) 61,8% (91,7%) 52,8% (8,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 47,4% (39) 31,6% (21,3) 39,5% (50%) 100% (0%)
2018 27,3% (29) 24,2% (21,6) 27,3% (37,5%) 100% (0%)
2017 89,7% (55) 79,3% (43,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 98,4% (72) 16% (0) 92,8% (95,5%) 100% (0%)
2019 69,0% (63) 75,4% (50,0) 92,1% (95,7%) 60,3% (4,3%)
2018 83,1% (65) 84,7% (48,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 72,4% (64) 90,2% (58,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 88,6% (69) 95,9% (62,3) 76,4% (93,3%) 58,5% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: