18-20-M/01 Informační technologie

informační technologie - desktopové, mobilní a webové aplikace a multimédia

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Studenti tohoto oboru získají znalosti a dovednosti v oblastech:

 • softwarová podpora - studenti ovládají běžné aplikace (kancelářské, grafické, ...) a jsou schopni poskytovat běžným uživatelům pomoc a podporu
 • návrh a programování aplikací - studenti navrhují algoritmické řešení problémů, vytvářejí vlastní programy pro desktopové i mobilní prostředí
 • návrh databází - studenti navrhují optimální strukturu dat jako základ pro své aplikace
 • vývoj webových aplikací - vytvářejí webové stránky a kompletní aplikace s využitím prostředků pro tvorbu back-endu a front-endu
 • počítačové sítě - navrhují a dokáží posoudit možnosti bezpečného vzájemného propojení více počítačů a obecného zabezpečení komunikace
 • operační systémy - instalace a administrace serverů pro správu uživatelů a služeb
 • elektronika, číslicová technika - základy elektronických a číslicových obvodů
 • umělá inteligence - návrh aplikací s využitím umělé inteligence a strojového učení
 • kybernetická bezpečnost - studenti posuzují, navrhují a realizují opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Mnoho absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách.

Absolventi oboru Informační technologie se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech:

 • programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalace a správy aplikačního SW;
 • instalací a správy OS;
 • návrhů, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků IT z hlediska HW;
 • opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Nejžádanější profese a dovednosti v IT a platy dle krajů (viz příslušný článek).


Matěj Růža - 4. místo ústřední kolo SOČ 2020

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 75,1% (59,3) 38,5% (98,5%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 84,0% (63,7) 50,8% (91,0%) 45,9% (9,0%)
2018 68,5% (83,2) 62,1% (56,2) 71,2% (93,1%) 69,9% (5,6%)
2017 79,1% (86,3) 72,6% (68,9) 89,8% (98,2%) 85,6% (1,8%)
2016 77,8% (88,4) 74,5% (72,5) 76,4% (93,9%) 74,5% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 85,4% (52,6) 80,3% (95,4%) 100% (0%)
2019 87,2% (64) 84,6% (53,0) 79,9% (92,6%) 53,7% (1,9%)
2018 81,4% (56) 88,8% (55,3) 90,1% (94,5%) 67,7% (1,8%)
2017 82,6% (56) 80,2% (51,3) 83,1% (86,3%) 73,8% (1,4%)
2016 91,3% (62) 88,0% (57,9) 89,1% (88,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (64,2) 100% (60,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,8% (70) 98,2% (58,1) 95,1% (97,0%) 100% (0%)
2019 81,7% (62) 82,1% (47,8) 75,9% (89,3%) 57,1% (6,6%)
2018 76,2% (62) 74,9% (43,7) 90,7% (92,4%) 80,2% (3,8%)
2017 83,0% (64) 83,0% (54,7) 96,0% (93,8%) 89,3% (1,5%)
2016 77,6% (64) 17,0% (0) 89,2% (93,3%) 87,0% (2,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: