75-41-L/51 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,6% (79) 78,2% (34,0) 52,1% (78,9%) 15,4% (10,5%)
2019 64,1% (69,5) 75,3% (29,6) 31,2% (50%) 16,5% (40%)
2018 33,5% (50,0) 25% (12,9) 46,2% (54,5%) 41,0% (27,3%)
2017 21,0% (42,1) 48,9% (25,1) 25,1% (37,5%) 100% (0%)
2016 47,0% (54,7) 35,9% (21,0) 53,0% (50%) 80,6% (10%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,6% (40) 15,7% (0) 16,7% (35%) 8,8% (15%)
2019 11,1% (40) 4,3% (9,3) 2,1% (18,2%) 18,4% (36,4%)
2018 12,7% (42) 5,1% (10,8) 9,3% (28,6%) 49,8% (21,4%)
2017 51,0% (48) 55,1% (32,3) 93,0% (81,8%) 100% (0%)
2016 20,1% (44) 42,9% (28,6) 39,0% (46,2%) 54,3% (23,1%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: