75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: