79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté

ŠVP gymnázia

Gymnázium - 4 leté

Absolvent oboru: 

 

  • disponuje uceleným všeobecným rozhledem, je všestranně rozvinutá osobnost,
  • používá moderní informační technologie, disponuje komunikativními dovednostmi, pracuje efektivně s více zdroji informací. Stanovuje si cíle, samostatně se vzdělává, pracuje individuálně i v týmu, umí prezentovat výsledky a je schopen diskuse,
  • je připraven komunikovat ve dvou cizích jazycích,
  • díky bohatým možnostem profilace formou povinně volitelných a nepovinných předmětů je připraven ke studiu na VŠ všech směrů v ČR i v zahraničí, resp. dalších typů terciálního vzdělávání,
  • je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla,
  • je moderní Evropan, který toleruje a respektuje názory druhých a jiné kultury, uplatňuje kritické myšlení, chrání své zdraví, pomáhá druhým, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty.

Video o škole: https://youtu.be/i9iBFQXPixE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,6% (92,6) 34,3% (61,0) 8,2% (95,8%) 8,6% (2,1%)
2019 44,6% (93,7) 45,8% (62,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 8,2% (75,8) 12,7% (50,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 61,3% (89,5) 43,2% (72,9) 19,6% (92,3%) 33,6% (3,8%)
2016 52,4% (90,5) 68,9% (81,1) 24,0% (94,3%) 22,0% (5,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,0% (66) 16,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 75,5% (73) 77,1% (65,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,7% (56) 35,4% (54,9) 24,3% (84,4%) 18,4% (6,3%)
2017 53,2% (63) 41,0% (56,6) 28,8% (88,9%) 18,0% (3,7%)
2016 50,7% (66) 42,3% (60,2) 54,2% (95,8%) 23,9% (4,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 19,3% (0) 16,3% (94,1%) 13,0% (1,5%)
2019 58,3% (74) 44,9% (65,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 16,2% (68) 14,0% (54,6) 24,0% (93,0%) 31,4% (3,5%)
2017 58,2% (76) 59,3% (72,3) 37,1% (96,2%) 26,9% (3,8%)
2016 24,4% (72) 37,0% (67,9) 24,8% (93,3%) 24,8% (5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: