63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠVP Obchodní akademie

Obchodní akademie

Absolvent oboru je schopen:

 

  • používat dva cizí jazyky v profesní komunikaci,
  • ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem,
  • orientovat se v činnostech bank, pojišťoven, stavebních spořitelen a penzijních fondů,
  • efektivně hospodařit s finančními prostředky,
  • provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti),
  • stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů,
  • sestavovat kalkulace, zpracovávat účetní doklady související s pohledávkami, závazky, náklady a výnosy,
  • provádět účetní uzávěrku a závěrku,
  • provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku.

Video o škole: https://youtu.be/i9iBFQXPixE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,8% (86,9) 64,2% (48,1) 16,3% (86,7%) 8,9% (6,7%)
2019 81,6% (91,6) 62,3% (48,4) 59,6% (92,9%) 48,2% (7,1%)
2018 16,1% (62,1) 22,0% (31,2) 65,3% (91,3%) 100% (0%)
2017 32,5% (68,4) 45,8% (52,8) 36,7% (80%) 30,8% (20%)
2016 34,1% (73,7) 41,5% (54,3) 37,4% (82,4%) 42,3% (11,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 60,5% (46) 52,6% (28,8) 63,2% (71,4%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (70) 16% (0) 85,6% (93,3%) 10,4% (6,7%)
2019 96,0% (70) 95,2% (56,9) 77,0% (90,9%) 59,5% (4,5%)
2018 81,4% (64) 79,7% (46,5) 93,2% (96,2%) 100% (0%)
2017 53,7% (60) 53,7% (49,6) 46,3% (77,8%) 35,8% (16,7%)
2016 52,0% (62) 72,4% (54,6) 43,1% (81,8%) 39,0% (13,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: