53-41-M/03 Praktická sestra

ŠVP Praktická sestra

Praktická sestra

Absolvent oboru je schopen:

  • samostatně provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče v ČR i v zahraničí a to v lůžkových, ambulantních i terénních zařízeních,
  • připravovat klienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistovat při nich, v rozsahu svých kompetencí poskytovat ošetřovatelskou péči po jejich ukončení,
  • spolupracovat v rámci svých kompetencí při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace, poskytnou neodkladnou první pomoc,
  • pracovat efektivně s prostředky informačních a komunikačních technologií a užívat získané dovednosti zejména směrem k aplikacím v oblasti zdravotnictví,
  • komunikovat v cizojazyčném prostředí i v rámci pracovního uplatnění,
  • dále se vzdělávat na vyšších odborných školách (nově i ve zkráceném studiu oboru všeobecná nebo dětská sestra) a na vysokých školách, především zdravotnického a sociálního zaměření.

Video o škole: https://youtu.be/i9iBFQXPixE

 

 

Projekt podporují: