79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

ŠVP gymnázia

Gymnázium 8 leté

Absolvent oboru:

  • po prvních čtyřech letech je připraven především k dalšímu studiu na vyšší úrovni gymnázia nebo na jiných typech maturitních oborů středních škol,
  • na konci 8letého studia je díky bohatým možnostem profilace formou povinně volitelných a nepovinných předmětů připraven ke studiu na VŠ  a VOŠ všech směrů v ČR i v zahraničí,
  • disponuje všeobecným rozhledem, je všestranně rozvinutá osobnost,
  • používá moderní informační technologie, disponuje komunikativními dovednostmi, pracuje efektivně s více zdroji informací. Samostatně si stanovuje cíle, vzdělává se, pracuje individuálně i v týmu, umí prezentovat výsledky a je schopen diskuse,
  • je připraven komunikovat ve dvou cizích jazycích,
  • je schopen nalézt uplatnění na trhu práce jako adaptabilní pracovní síla,
  • je moderní Evropan, který toleruje a respektuje názory druhých a jiné kultury, uplatňuje kritické myšlení, chrání své zdraví, pomáhá druhým, chrání životní prostředí, kulturní a společenské hodnoty.

Video o škole: https://youtu.be/i9iBFQXPixE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,8% (94,7) 34,2% (73,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 10,7% (95,3) 9,3% (63,7) 22,7% (96,3%) 21,8% (3,7%)
2018 26,5% (89,5) 19,6% (67,0) 26,1% (95,7%) 25,3% (4,3%)
2017 29,3% (90,5) 20,1% (76,1) 28,5% (95,5%) 27,3% (4,5%)
2016 30,8% (92,6) 27,4% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,8% (73) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 46,1% (76) 66,3% (74,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 23,7% (65) 22,1% (63,4) 23,7% (95,8%) 100% (0%)
2017 28,8% (68) 19,7% (61,7) 9,1% (83,3%) 13,1% (5,6%)
2016 21,7% (68) 13,3% (61,6) 17,2% (90,9%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 38,2% (72,7) 19,3% (95,7%) 28,3% (2,2%)
2018 36,9% (78) 25% (69,2) 29,0% (95,9%) 32,5% (2,0%)
2017 34,3% (80) 27,2% (74,4) 21,7% (95,1%) 18,9% (4,9%)
2016 26% (78) 22,4% (72,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: