23-45-L/51 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - CNC vstřikovací stroje

Velkou skupinou zastoupenou ve strojírenské výrobě jsou tvářecí vstřikovací stroje. Na těchto strojích se vyrábí vstřikováním do forem výrobky z plastů a lehkých kovových slitin. Moderní vstřikovací stroje jsou řízené počítači a jsou vysoce automatizované. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy vytváří z plastické hmoty nebo kovové slitiny výrobek, to je umění a cíl seřizovače pro CNC vstřikovací stroje.  Seřizovači vybavení řemeslnou dovedností a schopností ovládat počítačové řídící systémy jsou nezastupitelnými provozními odborníky.

Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů).

Poslední ročník odborného výcviku probíhá v provozních pracovištích firem.

Projekt podporují: