23-41-M/01 Strojírenství

Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na CAD/CAM

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na počítačovou podporu projekčních prací, konstrukci a řízení výroby.

Uplatnění absolventa

Konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technický manažer provozu atd.

Studium všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství.

Cizí jazyk

2 cizí jazyky:

- Anglický jazyk (4 roky),

- Německý jazyk (2. a 3. ročník).

Profilové předměty

Strojírenská technologie, Stavba a provoz strojů, Nekonvenční technologie, Kontrola a měření, Technické kreslení, Aplikace CAD systémů, Mechanika, Elektrotechnika.

Praktické vyučování

Předmět Učební praxe:

- výuka 2. a 3. ročník 4 hodiny týdně,

- ve 3. ročníku měsíční praxe ve firmě.

Zakončení studia

Maturitní zkouška:

- Český jazyk a literatura,

- Cizí jazyk nebo Matematika,

- Obhajoba maturitní práce,

- Strojírenská technologie,

- Části strojů.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,7% (92,6) 79,2% (60,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 18,8% (82,1) 23,2% (42,5) 3,3% (63,6%) 3,3% (36,4%)
2018 17,4% (71,6) 7,8% (31,9) 1,4% (36,4%) 1,8% (59,1%)
2017 38,1% (75,8) 45,6% (58,7) 2,3% (44,4%) 1,9% (55,6%)
2016 51,4% (84,7) 39,4% (61,4) 15,3% (66,7%) 12,5% (33,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,1% (38) 26,3% (26,4) 43,1% (80%) 100% (0%)
2019 21,5% (43) 32,9% (29,7) 6,0% (25%) 3,4% (50%)
2018 71,4% (52) 43,5% (38,6) 31,7% (57,1%) 9,3% (28,6%)
2017 7,0% (28) 24,4% (33,3) 2,9% (12,5%) 1,7% (62,5%)
2016 18,0% (34) 8,2% (20,2) 11,5% (33,3%) 1,6% (55,6%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,9% (50) 26,8% (28,2) 20,1% (73,5%) 100% (0%)
2019 6,3% (47) 4,5% (18,5) 3,6% (46,2%) 2,2% (38,5%)
2018 18,1% (52) 7,0% (20,6) 1,3% (34,5%) 1,3% (51,7%)
2017 61,2% (60) 36,6% (42,2) 2,7% (34,6%) 1,8% (57,7%)
2016 26,5% (56) 17,0% (0) 10,3% (50%) 4,5% (41,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: