23-45-L/51 Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač CNC

23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC strojů

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na obsluhu a programování CNC obráběcích strojů a tvorbu technické dokumentace.

Uplatnění absolventa

Servisní technik, opravář, konstruktér, diagnostik s vyhledáváním závad a příčin poruch, testovací či revizní technik, údržbář - mechanik seřizovač s obsluhou strojních zařízení, popř. technik pro strojní systémy a složitá strojní zařízení, programátor s obsluhou CNC strojů, dílenský mistr, dispečer, dílenský plánovač, technický manažer provozu atd.

Studium všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na strojírenství.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Nauka o materiálu, Mechanika, Technické kreslení, Aplikace CAD systémů, Části strojů, Strojírenská technologie, Elektrotechnika, Technologie obrábění, CNC stroje.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- 1. ročník 3 hodiny týdně,

- 2. až 4. ročník 10,5 hodiny týdně,

- ve 3. ročníku měsíční praxe ve firmě

- 4. ročník praxe na firmě.

Zakončení studia

Maturitní zkouška:

- Český jazyk a literatura,

- Cizí jazyk nebo Matematika,

- Obhajoba maturitní práce,

- Technologie obrábění,

- Části strojů.

 

Projekt podporují: