26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik - robotika

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - robotika

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na elektrotechnická zařízení (roboty), jejich diagnostiku, funkci a řízení.

Uplatnění absolventa

Systémový specialista, konstruktér, elektro-dispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, programátor řídicích systémů, technik elektronických zařízení, elektrotechnik robotů, provozní technik atd.

Studium všech oborů na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na elektrotechniku.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Elektrotechnika, Elektronika, Automatizace, Elektrotechnická zařízení, Měřící systémy, Elektrická měření, Číslicová technika, Robotika.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- 1. ročník 3 hodiny týdně,

- 2. až 4. ročník 10,5 hodiny týdně,

- ve 3. ročníku měsíční praxe ve firmě

- 4. ročník praxe na firmě.

 

Zakončení studia

Maturitní zkouška:

- Český jazyk a literatura,

- Cizí jazyk nebo Matematika,

- Obhajoba maturitní práce,

- Elektronika,

- Robotika.

Možnost získání § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. po závěrečné či až po maturitní zkoušce.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,6% (71,6) 18,2% (26,0) 11,6% (83,3%) 100% (0%)
2019 13,9% (72,6) 18,8% (31,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,4% (8) 24,3% (5,0) 2,9% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 0,8% (32) 16,1% (9,0) 0,8% (9,1%) 100% (0%)
2019 1,6% (39) 36,8% (23,7) 5,6% (33,3%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: