23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na opravárenské, montérské a zámečnické práce.

Uplatnění absolventa

Provozní zámečník a montér, strojní zámečník, stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, montér ocelových konstrukcí, údržbář, obsluha strojů atd.

Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních strojních oborů.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Technologie, Technické kreslení, Strojnictví, Nauka o materiálu.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden,

- 1. ročník - ruční zpracování kovů, truhlárna, kovárna, montáž, 2. ročník - oborově zaměřený výcvik,

- ve 3. ročníku praxe ve firmě.

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):

- písemná, praktická, ústní.

Projekt podporují: