23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

23-52-H/01 Nástrojař

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na výrobu, ošetřování, udržování a opravu nástrojů a pracovní pomůcek.

Uplatnění absolventa

Nástrojař (pro obrábění, plošné i objemové tváření, tváření plastů, tlakové lití kovů, razidla, nožířské zboží, humánní a veterinární lékařství), nožíř, rytec kovů, rýsovač, opravář, montér atd.

Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních strojních oborů.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Technologie, Technické kreslení, Strojnictví, Nauka o materiálu.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden,

- 1. ročník - ruční zpracování kovů, truhlárna, kovárna, montáž, 2. ročník - oborově zaměřený výcvik,

- ve 3. ročníku praxe ve firmě.

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):

- písemná, praktická, ústní.

Projekt podporují: