23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na obrábění kovů základními strojními technologiemi a na základy CNC obrábění.

Uplatnění absolventa

Univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař, obsluha číslicově řízených obráběcích strojů, údržbář obráběcích strojů atd.

Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních strojních oborů.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Technologie, Programování CNC, Technické kreslení, Strojnictví, Nauka o materiálu.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden,

- 1. ročník - ruční zpracování kovů, truhlárna, kovárna, montáž, 2. ročník - oborově zaměřený výcvik,

- ve 3. ročníku praxe ve firmě.

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):

- písemná, praktická, ústní.

Projekt podporují: