26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář slaboproud

26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na montáž a servis elektronických zařízení.

Uplatnění absolventa

Opravář spotřební elektroniky, mechanik elektronik, elektrikář zabezpečovacích zařízení, elektromontér, elektronik-údržbář atd.

Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních elektro oborů.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Elektrotechnika, Elektronika, Měření a diagnostika, Technické kreslení, Elektronická zařízení, Elektrické stroje a přístroje.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden, 1. a 2. ročník - oborově zaměřený výcvik,

- ve 3. ročníku praxe ve firmě.

Možnost získání § 5 vyhlášky 50/1978 Sb. po závěrečné zkoušce.

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):

- písemná, praktická, ústní.

Projekt podporují: