23-43-L/51 Provozní technika

Provozní technika

Výuční list z oboru Automechanik, Mechanik opravář jednostopých vozidel nebo Karosář ti nestačí? To je dobře, nástavbové studium zakončené maturitou ti rozšíří možnosti profesního uplatnění ve strojírenských oborech a automotiv.

Nástavbové studium je určeno pro absolventy učebních oborů se začínajícím číslem 23.

Vstupním předpokladem je úspěšné vykonání závěrečné zkoušky.

Absolventi naleznou uplatnění ve strojírenských firmách  a provozech v povolání strojírenský technik, a to zejména v jeho typových pozicích provozního charakteru, tj. strojírenský technik, mistr nebo strojírenský technik dispečer.

Délka studia je dva roky při denním studiu.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 49,0% (68,4) 37,3% (24,8) 45,1% (85,7%) 100% (0%)
2019 55% (75,8) 60% (33,5) 82,5% (87,5%) 62,5% (12,5%)
2018 92% (81,1) 90% (51,4) 78% (82,4%) 56% (17,6%)
2017 94,4% (80,0) 92,6% (64,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 36,8% (24) 39,5% (15,8) 39,5% (20%) 100% (0%)
2017 13,5% (14) 9,6% (5,8) 17,3% (0%) 13,5% (44,4%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 86,0% (56) 82,5% (33,1) 80,7% (77,8%) 100% (0%)
2019 93,0% (67) 93,0% (51,9) 96,5% (90,9%) 70,2% (9,1%)
2018 93,3% (64) 93,3% (47,0) 95% (86,4%) 68,3% (13,6%)
2017 91,3% (60) 91,3% (46,8) 71,0% (64,7%) 47,8% (23,5%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: