23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel  - automechanik

Charakteristika oboru

Obor je zaměřen na činnosti spojené s diagnostikou, údržbou a opravou motorových vozidel.

Uplatnění absolventa

Automechanik, pracovník ve výrobě, nákupčí materiálu a náhradních dílů, prodejce automobilů atd.

Studium nástavbových oborů nebo nástup do vyššího ročníku studijních strojních oborů.

Cizí jazyk

Anglický jazyk.

Profilové předměty

Elektrotechnika, Motorová vozidla, Montáže a opravy, Řízení motorových vozidel.

Praktické vyučování

Předmět Odborný výcvik:

- výuka 1. až 3. ročník každý druhý týden,

- 1. ročník - ruční zpracování kovů, truhlárna, kovárna, montáž, 2. ročník - oborově zaměřený výcvik,

- ve 3. ročníku praxe ve firmě.

Řidičské oprávnění skupiny B, C součástí předmětu Řízení motorových vozidel.

Zakončení studia

Závěrečná zkouška (Celostátní jednotné zadání):

- písemná, praktická, ústní.

Projekt podporují: