36-47-M/01 Stavebnictví

Stavebnictví

Obor 36-47-M Stavebnictví je čtyřleté denní studium, které připravuje žáky pro vykonávání odborných činností ve stavební výrobě. Absolventi se skvěle uplatní jako projektanti, přípraváři, rozpočtáři, stavbyvedoucí, úředníci i v dalších profesích. Jsou také dobře vybaveni pro pokračování studia na vysokých školách stavebního i jiného technického zaměření. V rámci oboru Stavebnictví si žáci ve druhém ročníku volí ze dvou následujících zaměření.

Pozemní stavby

Rodinný dům, bytovka, ale i mrakodrap nebo katedrála, to všechno jsou pozemní stavby. V rámci tohoto zaměření se u nás naučíte těmto stavbám rozumět a ty menší samostatně navrhovat pomocí nejmodernějších softwarů. Navíc budete umět i staticky posuzovat jejich jednotlivé konstrukční prvky, vybavovat je nezbytným technickým zařízením, rozpočtovat je a vytyčit je v terénu.

Dopravní stavby

Silnice, železnice, ale i mosty nebo letiště, to všechno jsou dopravní stavby. V rámci tohoto zaměření se u nás naučíte těmto stavbám rozumět a ty menší samostatně navrhovat pomocí nejmodernějších softwarů.  Navíc budete umět i staticky posuzovat jejich jednotlivé konstrukční prvky a jejich podloží, rozpočtovat je a vytyčit je v terénu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 22,7% (84,2) 34,3% (49,1) 12,2% (73,7%) 11,0% (26,3%)
2018 55,7% (81,1) 42,5% (49,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 96,3% (93,2) 98,1% (83,7) 79,6% (94,7%) 74,1% (5,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,4% (42) 37,2% (33,1) 16,8% (61,5%) 100% (0%)
2019 57,7% (55) 53,0% (40,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,3% (46) 44,7% (39,0) 51,6% (70,6%) 38,5% (11,8%)
2017 54,1% (49) 73,8% (49,1) 76,2% (82,4%) 66,3% (5,9%)
2016 33,3% (40) 30,6% (33,2) 65,0% (77,4%) 75,4% (3,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,3% (57) 61,2% (41,8) 83,5% (93,8%) 100% (0%)
2019 37,9% (56) 33,0% (34,5) 44,2% (79,3%) 20,5% (17,2%)
2018 50,2% (59) 38,3% (34,8) 72,2% (87,5%) 58,1% (8,3%)
2017 46,9% (58) 69,6% (51,3) 42,0% (75%) 39,7% (15%)
2016 37,2% (59) 68,2% (49,4) 86,1% (92%) 83,4% (4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: