36-64-H/01 Tesař

Tesař

Absolvent oboru Tesař získá střední vzdělání potřebné především pro výkon povolání tesaře ve stavebních firmách a v živnostech. Zde může pracovat jak v pozici zaměstnance, tak i podnikatele. Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

Dále může plnit úkoly při výkonu dalších prací na stavbě. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení).

Jednou z dalších možností je vzdělávání pro absolventy tříletých oborů v nástavbovém studiu.

Projekt podporují: