79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - 6 leté

ŠVP pro dvojjazyčné gymnázium

Šestileté (dvojjazyčné) studium je určeno pro žáky, kteří v daném školním roce ukončí 7.třídu ZŠ, popř. 2.ročník 8letého studia a mají zájem ovládnout výborně jazyk německý, přičemž předchozí znalost němčiny není nutná. Studenti mají od 1.ročníku i jazyk anglický.

Co nabízíme:

  • intenzivní výuka NJ
  • výuka AJ od 1.roč. (od 3.roč. navýšená hodinová dotace - 4 hodiny týdně)
  • 2 rodilí mluvčí NJ
  • od 3.roč. výuka některých předmětů v NJ (dějepis, zeměpis, matematika, ZSV)
  • možnost získání certifikátů B2 – C2, zkoušky se konají přímo na škole
  • výměnné pobyty (Německo, Rakousko, Holandsko), zahraniční exkurze
  • projekty, partnerské školy (RSG Slingerbos Hardewijk, Michelberg-Gymnasium Geislingen, Helfenstein-Gymnasium Geislingen, Gymnasium Horn)
  • maturitní zkouška z NJ uvedena na seznamu standardizovaných jazykových zkoušek vydaném MŠMT
  • možnost studia na VŠ v německy mluvících zemích
  • gymnázium - 6leté studium
Projekt podporují: