79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté

ŠVP pro gymnaziální vzdělávání

Tento typ studia je určen pro žáky, kteří v daném školním roce ukončí 5.třídu ZŠ. Žáci mají možnost ve všech předmětech získat kvalitní všeobecné vzdělání. Studenti jsou intenzívně a systematicky připravováni na studium na vysokých školách.

Co nabízíme:

  • od 4.roč. laboratorní cvičení z chemie, fyziky, biologie v moderně vybavených učebnách
  • od 1.roč. jazyk anglický a německý, výuka informatiky
  • od 5.roč. možnost volby matematiky v AJ, součástí výuky zeměpisu je projektová výuka některých vybraných kapitol v AJ
  • v 6. a 7.roč. 1 hodina týdně NJ s rodilým mluvčím
  • v 7. a 8.roč. široká nabídka volitelných předmětů (např.seminář z biologie, z fyziky, chemie, matematiky, dějepisu, zeměpisu, společenskovědní seminář, konverzace z AJ, NJ, jazyk španělský, francouzský, ruský, latina, programování, deskriptivní geometrie a jiné)
  • zahraniční exkurze, výměnný pobyt (Holandsko, Itálie), projekty
  • gymnázium - 8leté studium
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 58,0% (96,9) 65,4% (79,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 33,8% (96,9) 32% (72,2) 6,7% (90%) 6,2% (10%)
2018 93,5% (96,8) 95,5% (89,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 39,8% (92,1) 51,0% (84,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,4% (74) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,2% (80) 39,9% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,1% (80) 4,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 93,9% (88) 74,2% (79,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 61,6% (82) 54,7% (77,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 69,7% (82) 62,2% (78,8) 16,1% (95%) 10,2% (5%)
2018 94,8% (88) 62,7% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 19,3% (76) 19,3% (71,8) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 74,8% (82,4) 23,2% (96,2%) 20% (3,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: