66-53-H/01 Operátor skladování

Operátor - Logistik

  • Perspektivní 3letý učební obor pro dívky a chlapce.
  • Dívky a chlapce připraví na činnosti v oblasti dopravy, skladování a administrativy.
  • Trvalý zájem o absolventy ze strany zaměstnavatelů.
  • Velká část odborné přípravy probíhá v moderních logistických firmách, například C.S. Cargo nebo Auto Škoda a.s.
  • Uplatnění v logistických centrech, výrobních podnicích, internetových obchodech, dopravě a přepravě, administrativě.
  • Získání osvědčení k obsluze manipulačních a vysokozdvižných vozíků.
  • Nadprůměrné výdělky s možností profesního růstu.
  • Fyzicky nenáročná práce v čistém pracovním prostředí.
  • Úspěšným absolventům nabízíme možnost pokračovat v 2letém nástavbovém studiu Logistické a finanční služby.

Projekt podporují: