37-42-L/51 Logistické a finanční služby

Logistické a finanční služby

  • Dvouleté nástavbové studium určené pro dívky a chlapce.
  • Určeno pro absolventy všech středních škol s výučním listem.
  • Žáci se naučí navrhovat materiálové a informační toky ve výrobních a zásobovacích řetězcích.
  • Dokážou optimalizovat přepravu materiálu a přenos informací.
  • Absolventi najdou uplatnění v logistických centrech, dopravních a přepravních společnostech, skladech různorodých společností, bankách, pojišťovnách, poštách.
  • Žáci mají možnost získat řidičského oprávnění skupiny B, C, T.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.
  •  

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 29,3% (63,6%) 100% (0%)
2019 92,9% (85,3) 94,7% (46,1) 31,2% (50%) 11,8% (50%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 53,3% (25) 47,6% (13,8) 63,8% (25%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 41,2% (44) 40,7% (17,9) 62,3% (61,5%) 100% (0%)
2019 48,7% (48) 44,9% (21,5) 16,7% (33,3%) 12,4% (44,4%)
2018 79,3% (56) 82,7% (36,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 51,2% (50) 16,5% (0) 51,2% (50%) 51,6% (25%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: