68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ochrana osob a majetku

Bezpečnostně právní činnost – volných míst 60

Tento obor vyučujeme již více než 25 let. Jedná se o 4leté denní studium s maturitou.

Absolventi oboru splňují požadavky kladené na budoucí zaměstnance u Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Armády České republiky, obecní policie, a složek, které se zabývají ochranou osob a majetku.

Návazné studium: Policejní akademie v Praze, Univerzita obrany v Brně, právnické a tělovýchovné fakulty, vysoká škola kriminalistiky a kriminologie Ambis, UHK sociální patologie apod.

Učební plán mimo všeobecně vzdělávací předměty:

  • odborné předměty: bezpečnostní příprava, právo, penologie, kriminalistika, kynologie, kriminologie
  • praktické předměty: speciální tělesná výchova (karate, judo, profesní sebeobrana)
  • sportovní kurzy: adaptační, branný, lyžařský, horolezecký, střelecký
  • cizí jazyky: anglický jazyk, ruský jazyk

Bližší informace se dozvíte v přiloženém letáku, na našich webových stránách, nebo v tomto odkaze, kde najdete videa z jednotlivých školních akcí.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 79,3% (81,1) 81,7% (42,9) 71,3% (95,6%) 9,8% (4,4%)
2019 97,8% (92,1) 98,5% (55,3) 83,7% (95,2%) 68,1% (4,8%)
2018 88,9% (79,0) 91,5% (51,7) 73,2% (85,2%) 49,7% (11,1%)
2017 73,3% (73,7) 84% (55,9) 42% (71,9%) 34% (18,8%)
2016 66,2% (69,5) 60,1% (44,0) 75% (87,5%) 62,8% (6,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (31) 52,9% (20,3) 55,9% (50%) 100% (0%)
2019 58,5% (38) 68,3% (22,8) 65,9% (50%) 2,4% (37,5%)
2018 64,7% (30) 58,8% (19,7) 39,2% (20%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 33,3% (27) 31,3% (13,7) 37,5% (25%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70% (75,8) 70% (57,0) 70% (94,7%) 100% (0%)
2019 73,3% (85,3) 66,7% (63,1) 53,3% (86,7%) 33,3% (13,3%)
2018 100% (93,7) 77,8% (80,4) 55,6% (90%) 44,4% (10%)
2017 - - - -
2016 5,9% (36,3) 5,9% (11,2) 11,8% (25%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,4% (54) 65,9% (34,9) 54,9% (76,5%) 14,0% (2,9%)
2019 67,5% (60) 65,6% (41,4) 61,8% (78,5%) 47,1% (10,8%)
2018 39,5% (54) 32,5% (28,6) 35,7% (65,2%) 53,5% (10,1%)
2017 70,8% (60) 63,0% (46,8) 31,8% (65,8%) 37,0% (18,4%)
2016 21,3% (52) 36% (36,7) 50,7% (75%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: