65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Denní studium – 3 roky – výuční list

Předpokladem pro přijetí ke studiu je splnění povinné školní docházky. Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání kuchař – kuchařka, číšník, servírka.

Během studia budou mít studenti možnost rozšířit své znalosti a dovednosti absolvováním vcertifikovaných kurzů (barmanský kurz, baristický kurz, carwing kurz, flair kurz), po jejichž absolvování obdrží osvědčení Asociace barmanů a kuchařů ČR.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé i studené kuchyně. Umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání, ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů. Má osvojeny základy správné výživy všech věkových skupin a dietního stravování.

Učební plán a více informací o oboru ZDE

Projekt podporují: