34-53-H/01 Reprodukční grafik

Reprodukční grafik

Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání v reklamních agenturách a tiskařských službách.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent oboru získá znalosti k tomu, aby po příslušné praxi prokázal schopnost rychle se přizpůsobit pracovním činnostem v reklamních agenturách, v grafických studiích, v DTP studiích při tiskárnách, ve výrobních úsecích nakladatelství a vydavatelství.

 

Je schopen připravovat a zhotovovat veškeré tiskové podklady pro výrobu tiskových forem používaných v polygrafické výrobě. Je schopen přijímat textové a obrazové podklady pro předtiskovou přípravu a zakázky od zákazníka jak na datových nosičích, tak i formou dálkového elektronického přenosu. Tato data je schopen kvalifikovaně posoudit z hlediska vhodnosti a úplnosti, v případě nutnosti je opravit.

Ovládá technologie a počítačové programy používané pro zpracování obrazu a textu.

Uplatnění absolventa

  • reklamní agentury
  • reprodukční a typografická studia
  • studia DTP a DTR
  • výrobní úseky nakladatelství a vydavatelství
  • v oblasti obalové techniky a signmakingu

Učební plán a více informací o tomto oboru ZDE

Projekt podporují: