26-59-H/01 Spojový mechanik

Mechanik digitálních sítí

Daný obor umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí i manuálních dovedností k profesionálnímu výkonu povolání spojový mechanik na mnoha pracovních pozicích, jako např. mechanik přenosových tras, montér telekomunikačních sítí, montér pro mobilní sítě, mechanik zabezpečovacích zařízení.

Úspěšným ukončením dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list.

Absolvent bude připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat telekomunikační přenosové trasy a spojovací zařízení. Měřit a testovat různé typy analogových i digitálních sítí, které jsou určeny pro elektromagnetické signály zabezpečující hlasové, obrazové a datové přenosy.

Uplatnění absolventa

  • u montážních firem pro telekomunikační nebo počítačové sítě
  • u firem poskytujících elektronickým zabezpečením objektů
  • u prodejců elektroniky a telekomunikační techniky

Učební plán a více informací o oboru ZDE  

 

Projekt podporují: