66-41-L/01 Obchodník

Specialista na cestovní ruch

Uchazeči se připravují jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro široké spektrum ekonomických, obchodních, administrativních a organizačních činností spojených s provozem a řízením maloobchodní jednotky či obchodní firmy. Jedná se zejména o činnosti marketingové a prodejní, vedení účetnictví, vyřizování obchodní korespondence, financování podniku, personální činnosti.

Specializace na cestovní ruch uchazečům poskytne praktické zaměření pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Je určena pro uchazeče, kteří mají zájem o cestování a podnikání.

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

  • často požadované praktické ekonomické znalosti a dovednosti
  • výuka předmětů z oblasti cestovního ruchu
  • každoroční tuzemské i zahraniční zájezdy organizované samotnými studenty
  • příprava na absolvování zkoušek průvodce cestovního ruchu
  • zkušení pedagogové
  • individuální přístup ke studentům

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi budou schopni vytvářet a realizovat zájezdy na základě požadavků klientů i cestovních kanceláří, pořádat a organizovat akce kongresových služeb, ovládat kulturu mluveného projevu, orientovat se v geografii ČR, Evropy i světa, poznávat umělecké epochy, výtvarná díla uměleckých mistrů, kalkulovat a stanovovat výsledné ceny zájezdů, vytvářet propagační materiály za pomoci informačních technologií.průvodcovské služby, Uplatní se v CK, CA, ve službách CR nebo ve státní správě.

Absolventi mohou uvažovat o dalším studium na VOŠ, VŠ.

Učební plán a více o oboru ZDE

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UOS - SOU NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,4% (85,3) 71,4% (37,7) 42,9% (85,7%) 100% (0%)
2019 41,4% (62,6) 32,2% (20,8) 48,3% (75%) 55,2% (10%)
2018 26,6% (51,6) 34,0% (22,2) 37,2% (58,3%) 100% (0%)
2017 49,5% (62,1) 42,7% (32,0) 52,4% (66,7%) 78,6% (11,1%)
2016 50,5% (60,5) 23,4% (24,1) 75,7% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 88,2% (58) 81,7% (35,4) 87,1% (85,7%) 100% (0%)
2019 82,1% (56) 83,0% (34,8) 68,8% (70%) 55,4% (10%)
2018 59,6% (53) 50,5% (25,5) 92,9% (83,3%) 100% (0%)
2017 67,3% (55) 70,9% (41,3) 52,7% (60,9%) 27,3% (30,4%)
2016 71,1% (56) 67,5% (38,0) 86,0% (80%) 71,9% (10%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: