65-42-M/01 Hotelnictví

Zdravá výživa a sport v hotelnictví

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– organizuje sportovní, pohybové, zážitkové, vzdělávací a volnočasové programy pro klienty
– ovládá principy zdravé výživy, dietního stravování, pravidla obsluhy a společenské etikety
– orientuje se ve vedení administrativy, ekonomice a legislativě
– ovládá dva světové jazyky a je schopen komunikovat v těchto jazycích
– osvojil si podstatu tržní ekonomiky, pochopil principy a druhy podnikání
– ovládá základní účetnictví
– ovládá základy psychologie a pravidla společenského chování
– osvojil si pravidla kultivovaného písemného vyjadřování v hotelové administrativě a obchodní korespondenci
– umí řešit provozní situace na úseku ubytovacím, stravovacím, technickém, ekonomickém, personálním
– má znalost geografie ČR a domácího i zahraničního cestovního ruchu
– zná strukturu turistických služeb a má základní dovednosti nezbytné k jejich provozování


MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi se uplatňují ve středních obchodně provozních a obchodně ekonomických funkcích v hotelích, podnicích a organizacích veřejného a účelového stravování, v ubytovacích, lázeňských a rekreačních zařízeních, v cestovních kancelářích, akciových, soukromých i státních podnicích. Jedná se o funkce referent ve státní správě a samosprávě v odborech kultury, sportu a cestovního ruchu, poradce v oblasti podpory zdraví a výživy, vedoucí zaměstnanec hotelových a restauračních úseků,  pracovník obchodního nebo ekonomického útvaru, pracovník cestovní kanceláře a dalších institucí organizující turistické služby, podnikatel v hostinských činnostech a v ubytovacích službách.
Po získání praxe mají absolventi možnost uplatnit se v těchto oblastech jako řídící pracovníci nebo samostatní podnikatelé.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 93,6% (92,6) 79,3% (49,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 58,8% (74,2) 57,6% (41,0) 69,5% (87,5%) 49,2% (12,5%)
2017 53,7% (72,6) 58,9% (50,4) 44,6% (75%) 56% (12,5%)
2016 29,2% (64,2) 24,6% (35,3) 18,1% (63,2%) 27,5% (21,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 78,6% (62) 78,0% (47,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 84,9% (64) 54,2% (35,4) 60,9% (76,5%) 50,8% (11,8%)
2017 76,0% (62) 74,3% (49,7) 45,3% (68,8%) 55,9% (12,5%)
2016 57,1% (60) 53,7% (42,7) 56% (76,2%) 25,1% (23,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: