18-20-M/01 Informační technologie

Informační technologie

Naším cílem je vytvářet základnu budoucích zaměstnanců IT společností. Obor je určen pro uchazeče se zájmem o: 

 • návrhy a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • údržbu prostředků IT z hlediska HW
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalaci a správu aplikačního SW
 • instalaci a správu OS
 • návrhy, realizace a administrace sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
 • obecnou i specializovanou podporu uživatelů prostředků IT

Žáci se naučí navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky.

Při všech činnostech se žáci seznámí se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Získají i návyk zvažovat při plánování, posuzování a vykonávání činností efektivitu vynaložených nákladů.

PŘEDNOSTI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • významná část výuky zaměřena na IT
 • vysoce nadstandardní vybavení výpočetní technikou
 • zapojení do projektu DreamSpark – studenti získají zdarma výukové softwarové licence, jejichž cena činí až 100 000,-Kč
 • důraz na výuku anglického jazyka
 • zkušení pedagogové
 • individuální přístup ke studentům
 • obor s vysoce nadprůměrnými příjmy a velkou poptávkou na trhu práce
 • široce použitelné znalosti a dovednosti
 • výborná příprava na budoucí zaměstnání i na další studium

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolventi jsou kvalifikovaní techničtí pracovníci, kteří se mohou uplatnit jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií nebo jako technik v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech informatiky a výpočetní techniky, často však také v oborech elektrotechnických, nebo i v oborech ekonomických.

 

Učební plán a více o oboru ZDE

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (77,9) 33,9% (46,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 18,8% (82,1) 44,2% (52,7) 18,8% (77,8%) 16,6% (22,2%)
2018 43,8% (79,0) 59,8% (55,0) 52,5% (86,7%) 47,9% (13,3%)
2017 21,9% (68,4) 39,1% (55,1) 53,0% (85,7%) 69,8% (7,1%)
2016 24,1% (74,7) 19,9% (47,9) 72,2% (92,3%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 26,7% (40) 19,8% (31,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,8% (62) 94,2% (55,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 52,2% (58) 33,5% (34,6) 26,8% (72,7%) 19,2% (18,2%)
2018 24,7% (54) 41,4% (35,4) 63,0% (83,3%) 50,7% (11,1%)
2017 18,8% (52) 21,9% (38,9) 33,9% (72,2%) 77,7% (5,6%)
2016 14,8% (53) 40,4% (41,2) 69,5% (85,7%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: