63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání

Ekonomický obor je zaměřen na organizaci a vedení firmy, podnikání, obchodní korespondenci, účtování v programu Money, tvorbu webových stránek či základy práva. Všechny znalosti a dovednosti si žáci zdokonalí prostřednictvím fiktivní firmy, kterou si ve 3. ročníku založí.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,7% (92,6) 95,9% (56,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,7% (93,7) 88,6% (53,7) 51,4% (87,0%) 37,9% (13,0%)
2018 63,3% (74,7) 68,9% (46,2) 65,0% (86,4%) 61,6% (9,1%)
2017 85,7% (80,0) 86,9% (62,8) 90,3% (95,8%) 100% (0%)
2016 80,7% (81,1) 88,9% (66,0) 87,1% (95,5%) 81,9% (4,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,7% (51) 22,2% (0) 66,7% (75%) 100% (0%)
2019 65,2% (48) 60,9% (30,1) 78,3% (75%) 34,8% (25%)
2018 - - - -
2017 27,0% (22) 21,6% (13,0) 32,4% (20%) 100% (0%)
2016 53,8% (36) 69,2% (37,0) 86,5% (75%) 50% (25%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 11,6% (0) 60,5% (80%) 100% (0%)
2019 50% (56) 45,8% (36,6) 66,7% (81,5%) 31,5% (14,8%)
2018 96,1% (73) 96,6% (63,5) 95,0% (91,7%) 64,8% (8,3%)
2017 60,9% (58) 57,5% (44,7) 93,9% (93,3%) 100% (0%)
2016 57,1% (60) 72% (48,8) 80% (84,6%) 74,3% (7,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: