65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař-číšník

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POPIS UČEBNÍHO OBORU

Příprava v tomto učebním oboru zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.


PROFIL ABSOLVENTA

– příprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů
– úprava jídel pro běžné a slavnostní příležitosti
– znalost techniky skladování a ošetřování potravin a nápojů
– obsluha hostů při běžných i slavnostních příležitostech
– obsluha technických zařízení ve stravovacích provozech
– technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování
– estetická úprava jídla a nápojů k podávání
– znalosti současných trendů v gastronomii
– sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků
– kalkulace a sestavování ceny jídel

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.

Projekt podporují: