23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Automechanik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

Projekt podporují: